Text Size
Zkušební řády

Zkušební řády

Zkušebních řádů je v záchranné kynologii více díky mnoha organizacím, které se touto činností zabývají. Kromě řádu IPO-R a atestačních zkoušek MV, můžete skládat zkoušky pouze podle zkušebního řádu určité organizace, ve které jste členi.

Současně každá záchranářská organizace má dané zkoušky, které se považují za vstupní k atestům. V naší republice jsou právě pouze Atesty MV ČR ty jediné, které opravňují psovoda se psem zasahovat při plošném nebo sutinovém pátrání pod IZS.


Základní záchranářské zkušební řády:


Zkušební řády jednotlivých organizací: