Text Size
Záchranařina Kynologie v IZS, USAR

Informační portál SAR System CZ

Měli jet čeští záchranáři na Haiti?

V poslední době je to snad nejžhavější téma ohledně mezinárodního vysílání českých záchranářů. Podrobný článek o nasazování USAR týmu do zahraničí najdete na www.sarsystem.cz. Je zajímavé, kolik protikladných názorů na dané téma se objevilo na internetu. Článek o způsobu zapojování záchranářů zveřejnilo MV GŘ HZS ČR, aby se veřejnost dozvěděla, kdo a proč je vysílán na mise. Zajímavostí v článku jsou i informace o klasifikaci INSARAG , která se snaží omezit "katastrofické turistiky".

Jestli mohu k tématu dodat svůj názor, není zrovna jednoznačný. Přestože jsem započala přípravy na odjezd na Haiti, když nám vyhlásili pohotovost, částečně jsem si i oddechla po jejím zrušení. Na jednu stranu mi nedělalo příliš dobře, když jsem viděla záběry vyproštěných lidí a malých dětí a já s titulem zdravotního záchranáře a s atestovaným psem seděla doma (asi je dobře, že jsem tyto pocity prožívala. Alespoň se budu neustále snažit o zvyšování výkonnosti mého psa i mne samotné).
Na stranu druhou, bez dostatečného zajištění ochrany našeho týmu, bych odjížděla v částečných obavách. A to se ještě přidaly informace o rabování, únosech, 70% obyvatel nemocných AIDS a další. Myslím, že náš výjezd by nebyl moc efektivní, už jen pro ona rizika. Jsme tu přece proto, abychom pomáhali lidem, a hlavně: „Mrtví záchranáři jsou špatní záchranáři“. Záchranář musí vždy udělat maximum pro záchranu osob, ale nikdy nesmí ohrozit sebe ani své kolegy.

Situace na Haiti ještě před zemětřesením

Dokumentární film o násilí ve Slunečním městě na Haiti a o MINUSTAH (Mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti) (překlad: Stabilizační mise Spojených národů na Haiti) VAROVÁNÍ: VELMI DETAILNÍ ZOBRAZENÍ ZABITÝCH MUŽŮ, ŽEN A DĚTÍ.

Toto video můžete zhlédnout na: http://www.portal.sarsystem.cz/index.php/clanky/search-rescue/115-zemetreseni-haiti

Zemětřesení na Haiti

Polští záchranáři odletěli pomoci na Haiti

Varšava pro záchranáře zařídila odlet na Haiti, Čechům se to nepovedlo

15. ledna 2010 17:05

VARŠAVA - Polsku se podařilo vyslat tým profesionálních záchranářů na zemětřesením postižený ostrov Haiti. Kromě pátracích psů a vyhledávací techniky s sebou vezou také lékařský materiál, potraviny a vodu.

Více na: http://www.lidovky.cz/varsava-pro-zachranare-zaridila-odlet-na-haiti-cechum-se-to-nepovedlo-120-/ln_zahranici.asp?c=A100115_170444_ln_zahranici_gaa

Dřív čeští záchranáři do míst neštěstí jezdili. Teď na Haiti rozkaz nepřišel


15. ledna 2010 7:00
PRAHA - Šance, že by čeští profesionální záchranáři se psy mohli odjet na Haiti, aby tam ještě byli užiteční, rapidně klesá. Například ze Španělska již odletěla tři letadla se záchranáři, pokrývkami a stany. Tým českých hasičských specialistů a trénovaných psů je připraven vyrazit do čtyř hodin po povolání, žádný rozkaz ale zatím nepřišel. Oficiální důvody? Chybí přepravní kapacita letadel a zázemí.

Více na: http://www.lidovky.cz/driv-cesti-zachranari-do-mist-nestesti-jezdili-ted-na-haiti-rozkaz-neprisel-1bv-/ln_domov.asp?c=A100114_220914_ln_domov_kim

Celý článek...

Integrovaný záchranný systém

Integrovaný záchranný systém (IZS) je efektivní systém  vazeb, pravidel  spolupráce a koordinace záchranných a bezpečnostních složek, orgánů státní správy a samosprávy, fyzických a právnických osob při společném provádění záchranných a likvidačních prací a přípravě na mimořádné události. Tak aby stručně řečeno „nikdo nebyl opomenut, kdo pomoci může a vzájemně si nikdo z nich nepřekážel.“

Základní složky IZS: 

 • Hasičský záchranný sbor České republiky,
 • Jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany,
 • Zdravotnická záchranná služba,
 • Policie České republiky.


Ostatní složky IZS:

 • Vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil
 • Obecní policie
 • Orgány ochrany veřejného zdraví,
 • Havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby,
 • Zařízení civilní ochrany,
 • Neziskové organizace a sdružení občanů, která lze využít k záchranným a likvidačním pracím.

Celý článek...

Varovný signál pro obyvatelstvo

JEDINÝM VAROVNÝM SIGNÁLEM určeným obyvatelstvu je signál "VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA"

 • kolísavý tón sirény po dobu 140 sekund, zpravidla 3x opakovaný v cca tříminutových intervalech
 • vyhlašuje se při bezprostředním ohrožení mimořádnou událostí nebo při jejím nenadálém vzniku
 • po akustickém tónu sirény bude následovat bezprostřední tísňová informace nebo tísňová informace prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků (celorepublikové, regionální, místní) pro vyrozumění obyvatelstva o hrozící nebo již vzniklé mimořádné události
 • zvuk sirény vyjadřující varovný signál "Všeobecná výstraha" znamená vždy nějaké nebezpečí. Bude nutné se UKRÝT nebo OPUSTIT OHROŽENÝ PROSTOR (EVAKUOVAT) a dodržovat stanovená opatření !!! 
 •  zvuková ukázka

   

  Zdroj: http://www.zachranny-kruh.cz

   

   

  Preventivní úloha policie

  Samostatný pojem prevence v platných právních normách nenajdeme. V nejširším smyslu je ochrana občanů dána Ústavou České republiky. Obecně se o prevenci zmiňuje Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), kde v § 1 odst.1  je uvedeno, že: „(…) řízení musí působit k upevňování zákonnosti, k předcházení a zamezování trestné činnosti, k výchově občanů v duchu důsledného zachovávání zákonů a pravidel občanského soužití i čestného plnění povinností ke státu a společnosti.“  Rámcový preventivní význam má ustanovení § 89 odst. písm. f), podle něhož policejní orgány pamatují při dokazování na „(…) okolnosti, které vedly ke spáchání trestné činnosti nebo umožnily její spáchání.“ Dále v § 158 odst. 1 téhož zákona je konstatováno, že: „Policejní orgán (…) je povinen činit též nezbytná opatření k předcházení trestné činnosti.“

  Celý článek...

  Strana 4 z 4

  4
  Další
  Konec