Text Size
Záchranařina Kynologie v IZS, USAR

Plán provedení cvičení DESTRUCTION 2 0 1 0

Námět cvičení
Dne 22. června 2010 ve 3.03 hod. ráno místního času (1.03 UTC) zasáhlo zemi Komořansko ničivé zemětřesení o síle 7,6 Richterovy škály. Epicentrum zemětřesení bylo v hloubce 10 km a vzdáleno 8 km západně od hlavního města Most. Vlivem zemětřesení došlo ke zřícení většiny budov městské zástavby města Komořany, Schwermabád a Vrskmaň. Následkem přírodního živlu je totální destrukce většiny budov městské aglomerace a u zbylých stojících objektů je předpoklad velmi narušené stability. Je reálný předpoklad zavalení mnoha osob pod troskami budov. Přeživší osoby se vlastními silami snaží vyhledat a zachránit pohřešované a zavalené osoby. V blízkosti zasažené oblasti se nachází atomová elektrárna Počerady, je plně pod kontrolou inspektorů MAAE (International Atomic Energy Agency, IAEA) a dle jejich sdělení je její provoz bez problémů. Město Schwermabád, kde žije většina pracovníků atomové elektrárny a které ještě donedávna bylo ovládáno vojenskými složkami státu, je těžce zasaženo.

Zdroj: www.usar.cz

Číst celý plán cvičení...

Destruction 2010: Komořany zasáhlo zemětřesení

KOMOŘANY: V úterý 22. června 2010 bylo zahájeno v Komořanech na Mostecku rozsáhlé mezinárodní cvičení kynologických týmů pod názvem Destruction 2010.

Byly aktivovány záchranné týmy HZS hl. m. Prahy a HZS Moravskoslezského kraje, kynologické skupiny a lékaři. Týmy se přesunou do místa cvičení.

Cvičení je zaměřeno na nasazování psovodů se psy předurčenými k vyhledávácím a záchranným pracím, nasazení USAR odřadu České republiky (z anglického Urban Search and Rescue – vyhledávací a záchranný odřad do obydlených oblastí) k vyhledání a záchranně osob ze zřícených budov.

Celý článek...

IMZ Komořany 20. – 22. 5. 2010

Co je vlastně IMZ?

IMZ je zkratka instrukčně metodického zaměstnání. Ve zkratce se jedná o proškolování a vzdělávání odborníků v různých oblastech.

 Proč se ho účastní atestovaní kynologové MV?

GŘ HZS ČR každým rokem pořádá IMZ pro atestované psovody MV, tedy pro psovody, kteří splňují podmínky pro nasazení v praxi.

Vícedenní IMZ bývá rozdělen na teoretickou a praktickou část. Většinou začínáme sérií přednášek, které obsahují informace z práce IZS a kynologů při zásazích. Bloky přednášek jsou rozšířené o teorie, které pomohou psovodům a USAR týmu lépe fungovat i při mezinárodních operacích.

Psovod se setká s tématy bezpečnosti práce, chování na místě zásahu, vedení kynologického týmu, typy trosek, neodkladné přednemocniční péče, psychologie ztracených a zavalených osob apod. Nedílnou součástí je i rozbor zásahů za poslední rok.

Celý článek...

Vybavení člena kynologické skupiny ČR

Kynologové, kteří jsou nasazováni v rámci České republiky i v mezinárodních nasazeních, musí kromě jiných požadavků vlastnit základní a rozšířené vybavení pro psovoda a psa. Celkový přehled je znázorněn v tabulce "Vybavení člena kynologické skupiny ČR".

(základní povinná a doporučená výbava)

 viz tabulka níže...

Celý článek...

Odborná kynolog. komise MV ČR

Složení odborné kynologické komise
Odborná kynologická komise byla ustavena pod č.j. MV-31175-3/PO-2008 ze dne 28. listopadu 2008 jako odborná komise generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR ve složení:

předseda
pan Gustav Hotový - lektor služební kynologie MV
členové
mjr. Ing. Martin Červenka DiS - Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje
kpt. Bc. Michaela Kranátová - Policejní prezidium ČR
plk. Ing. Miloslav Martinec - Generální štáb Armády ČR
pan Vladimír Kuchta - Svaz záchranných brigád kynologů ČR
pan Miroslav Švestka - Záchranná brigáda kynologů Jihomoravského kraje ČR
pan Karel Novák - Horská služba ČR
pan František Schejbal - Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
pan Josef Žalud - Městská policie hl. m. Prahy
pan Pavel Šabacký - Kynologická záchranná jednotka ČR

Celý článek...

Kvalifikační požadavky na psovody se psy

Kvalifikační požadavky na psovody se psy pro nasazení v rámci záchranných a likvidačních prací

Čl. 1
Kvalifikační požadavky
1) Psovod se psem předurčený k nasazení v rámci záchranných a likvidačních prací musí splňovat základní kvalifikační požadavky, kterými jsou:
a) odborná způsobilost,
b) fyzická způsobilost,
c) zdravotní způsobilost.
2) Odborná způsobilost se prokazuje složením praktických a teoretických zkoušek.
3) Fyzická způsobilost se prokazuje složením vytrvalostní zkoušky 1., 2. nebo 3.stupně.
4) Zdravotní způsobilost psovoda se prokazuje absolvováním zdravotní prohlídky ve specializovaném zdravotnickém zařízení, včetně zátěžových testů a psychotestů, podle standardu jednotky HZS MV.
5) Zdravotní způsobilost psa se prokazuje veterinární prohlídkou s vyjádřením veterináře o dobrém zdravotním stavu psa se schopností absolvování vyšší zátěže.

Celý článek...

IMZ Kamenice nad Lipou

Instukčně metodické zaměstnání držitelů kynologických atestů 3. – 5. Září 2009 Kamenice nad Lipou

Ve čtvrtek dopoledne měli atestovaní kynologové a kynologové přihlášení na atestace sraz na oddělení krajského operačního a informačního střediska (KOPIS) v Jihlavě.
Po této úvodní přednášce a po seznámení s následujícím programem IMZu jsme se přemístili do objektu Základny logistiky Olomouc – skladu Kamenice nad Lipou u Pelhřimova. Zde celý čtvrtek probíhaly přednášky nejen na téma „Prohloubení a upevnění znalostí kynologů na místě zásahu“. Jednotlivé přednášky byly o:
• Dubnovém zemětřesení v Itálii,
• zásadách komunikace a jednání se zachraňovanými osobami na místě zásahu,
• bezpečnostním značení a signálech,
• prezentacích jednotlivých atestovaných kynologů, kteří se letos a loni zúčastnili plošných a sutinových zásahů.
V 23.00 večer byla vyhlášena cvičná pohotovost pro všechny psovody. Vlastní cvičení na plochách i sutinách začalo v pátek 8.30 hod a trvalo i v nočních hodinách přibližně do soboty 2.30 hod ráno. Každý tým psovod – pes měl možnost absolvovat denní i noční vyhledání.

Celý článek...

Zásady komunikace se zachraňovanými osobami

Zásady komunikace a jednání se zachraňovanými osobami na místě zásahu
Komunikaci se zachraňovanými osobami lze považovat za tzv. komunikačně náročnou situaci. Specifika komunikace spočívají zejména v tom, že ve hře jsou často silné emoce, určitou roli hraje i krátkodobost kontaktu a jiné faktory. Zachraňované osoby mohou prožívat bolest, strach, nejistotu, nejrůznější obavy (např. o své zdraví a o svůj život či o život svých blízkých). Tyto pocity jsou pro zasažené lidi velmi nepříjemné a zúzkostňující, a tak hledají cestu, jak se jich zbavit nebo je alespoň zmírnit. Do popředí se dostávají naše potřeby a pudy, jako např. pud sebezáchovy, pud agresivity, pud péče o potomstvo, potřeba bezpečí či potřeba orientace, rozumění světu, což je potřeba při komunikaci a jednání se ZO mít na paměti. Důležitým úkolem komunikace tedy bude zejména informovat, snižovat úzkost a nejistotu, uklidnit. Tyto úkoly jsou provázané a jdou ruku v ruce. Tím, že informujeme, zároveň snižujeme úzkost, strach a agresivitu, které jsou způsobeny mimo jiné právě nedostatečným uspokojením výše zmíněných potřeb.

Celý článek...

Více článků...