Text Size

IMZ Kamenice nad Lipou 2009

Instukčně metodické zaměstnání držitelů kynologických atestů 3. – 5. Září 2009 Kamenice nad Lipou

Ve čtvrtek dopoledne měli atestovaní kynologové a kynologové přihlášení na atestace sraz na oddělení krajského operačního a informačního střediska (KOPIS) v Jihlavě.
Po této úvodní přednášce a po seznámení s následujícím programem IMZu jsme se přemístili do objektu Základny logistiky Olomouc – skladu Kamenice nad Lipou u Pelhřimova. Zde celý čtvrtek probíhaly přednášky nejen na téma „Prohloubení a upevnění znalostí kynologů na místě zásahu“. Jednotlivé přednášky byly o:
• Dubnovém zemětřesení v Itálii,
• zásadách komunikace a jednání se zachraňovanými osobami na místě zásahu,
• bezpečnostním značení a signálech,
• prezentacích jednotlivých atestovaných kynologů, kteří se letos a loni zúčastnili plošných a sutinových zásahů.
V 23.00 večer byla vyhlášena cvičná pohotovost pro všechny psovody. Vlastní cvičení na plochách i sutinách začalo v pátek 8.30 hod a trvalo i v nočních hodinách přibližně do soboty 2.30 hod ráno. Každý tým psovod – pes měl možnost absolvovat denní i noční vyhledání.

Oddělení krajského operačního a informačního střediska (KOPIS), Jihlava
• KOPIS přijímá a vyhodnocuje zprávy o požárech a jiných mimořádných událostech, vysílá stanovené síly a prostředky jednotek PO a složek IZS, právnických a fyzických osob ve prospěch záchranných a likvidačních prací, zabezpečuje provoz telefonního centra tísňového volání ( TCTV 112);
• poskytuje informační podporu nasazeným jednotkám PO a složkám IZS, orgánům krizového řízení a územním správním úřadům,
• podílí se na shromažďování a vyhodnocení statistických údajů o požárech a událostech řešených v rámci požární ochrany a IZS.

Zemětřesení v Itálii – region Abruzzo
• 5,8 Richterovy škály (VIII – IX Mercaliho škály)
• 295 obětí (z toho 22 dětí)
• Postiženo více než 60 tis. osob
• Epicentrum v severní části města L´Aquila
• 6 USAR týmů, 48 kynologických jednotek (140 kynologů, jen Itálie), 130 SAF týmů (jednotky pro záchranu v horách, jeskyních a vodních tocích)
• Zapojení národního požárního operačního centra:
­ Celkové nasazení cca 2700 hasičů
­ 100 hasičských důstojníků specializovaných na posuzování stability budov
­ 130 SAF týmů (jednotky pro záchranu v horách, jeskyních a na vodních tocích)
­ 6 USAR týmů
­ 48 kynologických jednotek
­ 1200 požárních vozidel
­ 4 helikoptéry
• 52 251 lidí dodnes v kempech
• Nejvíce zničených a neuživatelných budov bylo soukromých domů a budv veřejného sektoru.
• Nejodolnější vůči zemětřesení byly vojenské stavby.
• Více informací je možné získat na „stránkách civilní ochrany Itálie“.

Zásady komunikace a jednání se zachraňovanými osobami na místě zásahu
• Akutní reakce na stres do 36 hod po události,
• projevem je aktivní obranná reakce (útok, útěk) a pasivní obranná reakce (neaktivní chování, nenápadnost, postižené osoby jsou mimo realitu, někdy se mohou samopoškozovat).
• Nutnost zajistit postiženým pocit bezpečí a jistoty,
• důležitá verbální a neverbální komunikace, hlídat si tón hlasu,
• neslibovat nemožné a nepravdivé věci, nic nepřikazovat, nelhat,
• rozrušené osoby uzemňovat (polohovat k zemi, sed a ruce na kolena, opřít je o zeď, dupnout nohama o zem).
• Osoby sluchově a zrakově postižené – sluchově postižení často odezírají, dotýkat se pouze paže a to se svolením, rychlý a blízký kontak může vyvolat stres a agresi osoby,
• mentálně a duševně postižení – snažit se navázat kontak, netykat, mluvit přímo k nim, nemluvit přes třetí (příbuznou osobu),
• pohybově postižení – uklidňovat, nikam nespěchat,
• osoby se zdravotním postižením – hlídat průběžný stav postiženého (hypoglykemické kóma u diabetu)

Bezpečnostní značení a signály
• Horizontální páska – omezený řízený vstup, ne přímo zákaz,
• páska do kříže – zákaz vstupu pro psovoda i psa - vymezení nebezpečné zóny,
• vyhodnocení stability trosek,
• zpevnění nebo stržení nestabilních konstrukcí, stálé hlídání sutě,
• sádrové terče na zeď (ne na omítku), signálky (vzepřená dřevěná tyčka),
• pozorovatel trosek.
• Akustický signál … … … … (3x krátce pořád dokola) znamená okamžité opuštění prostoru
• Bezpečnostní zásady
­ Boty, přilba, oblek,
­ rukavice, respirátor, brýle sluneční a proti prachu,
­ jištění zasahujících i psů, kynologům zajišťují hasiči,
­ práce podle zásad činnosti ve výškách a nad volnou hloubkou.
• Přemýšlet nad vstupem do trosek v rámci bezpečnosti a směru větru.

GPS
• Nastavení VGS 84 (stupně hddd, minuty mm, sekundy ss, setiny s)
• Nyní jedna z nejkvalitnějších map TOPO Czech 3 PRO
• Psovod nastavuje trasu postupu při prohledání terénu (značení prošlé trasy). Ta se potom hodnotí na celkové mapě.

Osvětlení terénu, psovoda, psa
• Ostrá světla na sutině – ostré stíny, rychlý přechod ze světla do naprosté tmy, chvilková dezorientace psa,
• měkká světla – přirozenější, příjemnější pro práci psa ve tmě,
• osvětlení psovoda – čelová svítilna a ruční svítilna,
• osvětlení psa – čelová svítilna nasměrovaná nahoru pod tlamu psa. Vhodné používat i v plošném terénu (rychlejší a bezpečnější postup psa).

Výtah důležitých informací z praktických nasazení kynologů
• V plochách je důležité označování chodících osob,
• horská služba považuje za nežádoucí označování předmětů v terénu (lavinovém poli),
• při plošném pátrání počítat s možností návratu pohřešované osoby do prohledané části terénu (zvláště u osob se suicidními tendencemi),
• v rámci možností psa cvičit do praxe pouze jednu disciplínu (plošné nebo sutinové vyhledání) kvůli značným odlišnostem (cadaver, chodící osoby, práce psa s vysokým a nízkým nosem),
• nepřipustit ve výcviku kontakt psa s figurantem. V zátěži se projeví mnohem výrazněji!

Nasazení kynologů v sutinách
„V lihovaru došlo k výbuchu a sesunuly se tři budovy. Kynologové prověří, zda v troskách nezůstali nějací lidé. Takový byl jeden z námětů letošního cvičení. Před novináři kynologové se zvláštním týmem Hasičského záchranného sboru ČR USAR (urban search and rescue team) předvedli, jak nalezené osoby ze sutin bezpečně a rychle vyprostit, zajistit jim prvotní ošetření a transport k následné lékařské pomoci.“
Zdroj: http://www.hzscr.cz/fotogalerie/kynologove-cvicili-zachranu-osob-zavalenych-v-sutinach.aspx

Před nástupem na terény byli psovodi rozděleni do čtyřčlenných týmů, které podle určeného času odjížděli (za stálého deště) na místo určení. Před vlastním zásahem bylo sděleno každému veliteli kynologů, že se v prostoru pohřešují čtyři muži a jedna žena. Hasiči rozdělili sutinu na dvě části a k prohledání nastupovali vždy dva kynologové se psy. Na parkovišti zatím čekali další dva kynologové připraveni jakkoli pomoci hasičům. V první části sutiny se nacházely tři osoby, které byly zasypány 3m a 10m od sebe. Na druhém terénu, kde zůstala stát polovina budovy, se v půdních prostorách se nacházela pohřešovaná žena. Celkem tedy byly čtyři nálezy. Pátého muže našli hasiči mimo areál, takže všechny týmy s čtyřmi nálezy byly úspěšné.
Noční terén byl prostorově naprosto stejný. V každé části sutiny s úžasnou ochotou leželi dva figuranti. První část terénu byla celkem náročná – jedna osoba byla šikovně ukrytá v metrové výšce na panelu a současně pod dřevěnými deskami. Druhá přežívala v dešti ve dvoumetrové výšce u komínu. V další části terénu bylo prohledání úžasně motivační. Uprostřed sutin ležel figurant volně a další byl schován v budově, rovněž nezakrytý.

Během denního i nočního cvičení se naprosto dokonale prokázalo, jak psovodi umí číst reakce svých psů. Psi naprosto jednoznačně svým chováním značili přítomnost více osob poblíž sebe a bylo jen na psovodech, jestli si to na psech přečtou a jestli jim pomohou s vyhodnocením situace. Osoby byly velice dobře schované pro získání nových zkušeností psovodů i „hotových“ psů. Prověřilo se myšlení a orientace psovodů v sutině i vycvičenost psů na různém materiálu, v dešti a při různé obtížnosti úkrytů.

Zásahy

Praxe

 • Výbuch plynu Veverská Bítýška
  Je 24. února 6.00 hodin ráno a drnčí telefon. Málem jsem ho vypnula v domnění, že zvoní budík. „Dobrý den,...
 • Cvičení psovodů předurčených pro mezinárodní operace
  1. - 3. 10. jsme s ostatními psovody z MZO přezkušovali psy v Ostravě ve Vítkovicích. Ještě nikdy jsem neměla možnost...
 • Cvičení na téma: „Výbuch budovy v Židlochovicích“
  V neděli 8. 8. 2010 způsobil výbuch plynu požár budovy u autobusového nádraží v Židlochovicích. Na místo zásahu...
 • Sutinové atesty MV 2009
  17.10.2009 jsme s Arminem obhájili sutinové atesty Ministerstva vnitra. To znamená, že další dva roky jsme evidovaní...
 • Záchranáři cvičili v Hamrech 2009
  Rubrika: Prostějovský deník 25.9.2009                                                                                    ...
 • IMZ Kamenice nad Lipou 2009
  Instukčně metodické zaměstnání držitelů kynologických atestů 3. – 5. Září 2009 Kamenice nad Lipou Ve...
 • WILDERNESS SEMINAR 2009
  18. - 21. června 2009 pořádala Záchranná brigáda kynologů Pardubického kraje WILDERNESS SEMINAR 2009. Pořádala...
 • Atestace Ministerstva vnitra v plochách 2009
  22. – 23. 5.2009 se opět konaly plošné atesty. Tentokrát byly na jižní Moravě v prostoru PČR v Brně – Medlánkách....
 • Mezinárodní setkání kynologických týmů 2007
  Ve dnech 22. - 25. srpna 2007 proběhlo v objektu MV-odborného učiliště požární ochrany v Chomutově a v přilehlých...
 • Pracovní setkání Malé Leváre 2007
  PRACOVNÍ SETKÁNÍ KYNOLOGŮ MALÉ LEVÁRE 2. - 6.7.2007. Účastníci za jednotlivé organizace:                                                                                                                       ...
 • Cvičení USAR Borne Sulinowo 2006
  Cvičení USAR odřadů 9. - 14. 7. 2006, Polská republika - Borne Sulinowo. Ve dnech 9.-14.7.2006 se ve vojenském výcvikovém...
 • IMZ Chomutov 2005
  Odborná příprava kynologů pro nasazení v rámci IZS, 5. - 7. května 2005 Chomutov. Od čtvrtka 5. května 2005 do...
 • Mezinárodní cvičení USAR Žagaň 2005
  Mezinárodní cvičení USAR odřadů 24. 6. - 1. 7. 2005, Polská republika - Žagaň Ve dnech 24.6.-1.7.2005 se ve vojenském...
 • Polská republika EU DREX 2004
  Mezinárodní cvičení USAR odřadů Polská republika EU DREX 2004, 23. - 28. 5. 2004, Polská republika - Žagaň.  Ve...
 • Mezinarodní klání Gdaňsk 2004
  Mezinarodní klání vyhledávacích a kynologických záchraných týmů USAR: 10. - 14. dubna 2004 Gdaňsk ( PL). Záchranáři...
 • Mezinárodní cvičení Žagaň 2003
  Mezinárodní cvičení USAR odřadů, Polská republika – 1. - 6. 6. 2003 Žagaň 2003.                                                                   ...