Text Size
Výcvikové centrum Základní informace Psi v praxi Polská republika EU DREX 2004

Polská republika EU DREX 2004

Mezinárodní cvičení USAR odřadů Polská republika EU DREX 2004, 23. - 28. 5. 2004, Polská republika - Žagaň. 

Ve vojenském prostoru v Žagani v Polsku se uskutečnil společný výcvik vyhledávacích a záchranných USAR jednotek Státní požární ochrany Polské republiky (PSP PR) s mezinárodní účastí pod názvem KWISA 2004.
Zastoupení na cvičení:
Výcviku se účastnili předurčení členové české USAR odřadu z HZS hl. m. Prahy a držitelé kynologického atestu - kynologové předurčení pro zapojení do mezinárodních záchranných operací.

Hlavní cíle cvičení:
Hlavním cílem cvičení byla výměna zkušeností a informací v rámci vyhledávací a záchranné operace.
Průběh cvičení:
V neděli 23. května 2004 ve večerních hodinách proběhlo přihlášení USAR odřadu ČR do štábu cvičení, dle pokynu štábu přesun do externí operační základny mimo hlavní tábor, rozbití stanové základny, brífink s organizátory výcviku a seznámení s rozdělením cvičiště do 11 sektorů.
V pondělí 24. května 2004 byl v ranních hodinách zahájen nepřetržitý 60-hodinový výcvik s vlastním logistickým zajištěním. Prvotně byly přiděleny terény k prohledávání a vyprošťování osob v sektoru S8 s omezenými možnostmi transportu z operační základny. Práce v sutinách s vyhledáváním za pomoci elektronického vyhledávacího zařízení SEARCHCAM a se psy pokračovaly do odpoledních hodin, kdy byly kontinuálně ukončeny zadáním úkolů v sektoru S11 - rychlý časově omezený průzkum objektů po teroristických útocích a následné vyprošťování osoby v závalu metodou hloubení boční přístupové vertikální a následně horizontální šachty s nutností stabilizace výdřevou. Ve večerních hodinách přešel USAR odřad do režimového systému práce ve dvou četách v cyklu 6 hodin práce - 6 odpočinek.
V úterý 25. května 2004 bylo v poledne ukončeno kontinuální plnění úkolu z předchozího dne a následovalo přidělení terénů k prohledávání a vyprošťování osob v sektoru S6, zde bylo nacvičováno vyproštění zraněné osoby ze závalu bez využití mechanizace a následovně proveden nácvik metod průniků do objektů přes různé stavební konstrukce a materiály. Výcvik pokračoval až do půlnoci a byl zakončen přidělením terénu k výcviku mezi sektory S2 a S3.
Ve středu 26. května 2004 od půlnoci probíhal výcvik s úkolem navázat na práci polské USAR jednotky a pokračovat v hloubení horizontální šachty sutinami včetně průniku přes betonovou stavební konstrukci. V ranních hodinách výcvik pokračoval přidělením dalších terénů a přesunem jednotky k prohledávání a vyprošťování osob v sutinách sektoru S1. V dopoledních hodinách byl v rámci prací v sektoru S1 proveden letecký transport vyhledávacích družstev obou čet vrtulníkem, u čety A z operační základny do sektoru S1 a u čety B ze sektoru S1 na heliport. V odpoledních hodinách pak probíhal výcvik s Globálním Pozičním Systémem - vyhledávání a fotodokumentace určených objektů dle zadaných souřadnic GPS. Ve večerních hodinách USAR odřad obdržel ze štábu cvičení pokyn k přesunu z externí operační základy do hlavního tábora cvičení, následovalo rušení základny, transport a stavba operační základny v hlavním táboře.
Ve čtvrtek dne 27. května 2004 probíhal v dopoledních hodinách výcvik dle rozhodnutí jednotlivých velitelů čet a příprava 4 vybraných kynologů na absolvování polských kynologických zkoušek. V odpoledních hodinách splnili kynologové zkoušky I. stupně a někteří i zkoušky II. stupně.
Odřad USAR se věnoval přípravě na páteční reprezentaci při ukázkách VIP a přípravě k odjezdu. Ve večerních hodinách se dostavil k návštěvě USAR odřadu ředitel HZS hl.m.Prahy jeho náměstek.
V pátek dne 28. května 2004 provedl USAR odřad v rámci VIP programu ukázku hašení sklepního prostoru objektu řezacím a hasícím zařízením COBRA a vyproštění zraněné osoby z objektu. Poté USAR odřad ukončil svou činnost na cvičení a přesunul se zpět do České republiky.
V průběhu výcviku bylo v obecné rovině jednáno se zástupci PSP o další spolupráci jednotek PSP PR a HZS ČR v oblasti vyhledávacích a záchranných operací.

Zásahy

Praxe

 • Výbuch plynu Veverská Bítýška
  Je 24. února 6.00 hodin ráno a drnčí telefon. Málem jsem ho vypnula v domnění, že zvoní budík. „Dobrý den,...
 • Cvičení psovodů předurčených pro mezinárodní operace
  1. - 3. 10. jsme s ostatními psovody z MZO přezkušovali psy v Ostravě ve Vítkovicích. Ještě nikdy jsem neměla možnost...
 • Cvičení na téma: „Výbuch budovy v Židlochovicích“
  V neděli 8. 8. 2010 způsobil výbuch plynu požár budovy u autobusového nádraží v Židlochovicích. Na místo zásahu...
 • Sutinové atesty MV 2009
  17.10.2009 jsme s Arminem obhájili sutinové atesty Ministerstva vnitra. To znamená, že další dva roky jsme evidovaní...
 • Záchranáři cvičili v Hamrech 2009
  Rubrika: Prostějovský deník 25.9.2009                                                                                    ...
 • IMZ Kamenice nad Lipou 2009
  Instukčně metodické zaměstnání držitelů kynologických atestů 3. – 5. Září 2009 Kamenice nad Lipou Ve...
 • WILDERNESS SEMINAR 2009
  18. - 21. června 2009 pořádala Záchranná brigáda kynologů Pardubického kraje WILDERNESS SEMINAR 2009. Pořádala...
 • Atestace Ministerstva vnitra v plochách 2009
  22. – 23. 5.2009 se opět konaly plošné atesty. Tentokrát byly na jižní Moravě v prostoru PČR v Brně – Medlánkách....
 • Mezinárodní setkání kynologických týmů 2007
  Ve dnech 22. - 25. srpna 2007 proběhlo v objektu MV-odborného učiliště požární ochrany v Chomutově a v přilehlých...
 • Pracovní setkání Malé Leváre 2007
  PRACOVNÍ SETKÁNÍ KYNOLOGŮ MALÉ LEVÁRE 2. - 6.7.2007. Účastníci za jednotlivé organizace:                                                                                                                       ...
 • Cvičení USAR Borne Sulinowo 2006
  Cvičení USAR odřadů 9. - 14. 7. 2006, Polská republika - Borne Sulinowo. Ve dnech 9.-14.7.2006 se ve vojenském výcvikovém...
 • IMZ Chomutov 2005
  Odborná příprava kynologů pro nasazení v rámci IZS, 5. - 7. května 2005 Chomutov. Od čtvrtka 5. května 2005 do...
 • Mezinárodní cvičení USAR Žagaň 2005
  Mezinárodní cvičení USAR odřadů 24. 6. - 1. 7. 2005, Polská republika - Žagaň Ve dnech 24.6.-1.7.2005 se ve vojenském...
 • Polská republika EU DREX 2004
  Mezinárodní cvičení USAR odřadů Polská republika EU DREX 2004, 23. - 28. 5. 2004, Polská republika - Žagaň.  Ve...
 • Mezinarodní klání Gdaňsk 2004
  Mezinarodní klání vyhledávacích a kynologických záchraných týmů USAR: 10. - 14. dubna 2004 Gdaňsk ( PL). Záchranáři...
 • Mezinárodní cvičení Žagaň 2003
  Mezinárodní cvičení USAR odřadů, Polská republika – 1. - 6. 6. 2003 Žagaň 2003.                                                                   ...