Inetrcup Humanity 6.-9.5.2010

Zase jsme se jednou nechali ukecat na sport a výsledky na sportovním poli tomu odpovídaly. A opět jsem se přesvědčila o tom, že vrcholový sport a praxe nejdou ruku v ruce.
Jako hlavní výcvikář všem svěřencům v kynologickém klubu kladu na srdce, že poslušnost je základ a překážky jsou bonus formou hry psovoda se psem. A také až do Intercupu jsem si myslela, že překážky neboli dovednosti zvládáme se psem na 90% a více. Opak je pravdou.
Na Intercupu jsme soutěžili v sutinách i plochách a začínali jsme poslušnostmi. Ty byly velice pěkné a veškeré sražené body jsme dostali za neklid u dlouhodobého odložení. Armin dodnes bere odložení jako naprostou zbytečnou nudu, a proto ho také řádně prokňučí a propíská, navíc s převalováním.
Následovaly terény. V sutinách se ozvala praxe ve dvou situacích. První byl falešňák, jelikož pes má své zkušenosti a po nuceném hlášení výšek v praxi až na 7m, zopakoval naučené i na zkouškách. No a druhé mínus z praxe? Označení osob. Pes se po mně otáčel (čekal odměnu ode mě) a štěkal přerušovaně (zažité dlouhé únavné štěkání). Jinak pracoval velmi hezky, osoby našel všechny během 10 minut.
Dalším terénem byly plochy. Hakl se předvedl v dobré formě, osoby zachytával z dálky a krásně dohledával i přes nepříznivý vítr, který celou dobu foukal do zad. Body, o které jsme přišly, byly způsobené opět přerušovaným štěkáním s otáčením hlavy psa směrem ke psovodovi.
Poslední disciplína, která nás čekala, byly dovednosti. To už jsem byla v klidu, neboť jsem předpokládala jeho klasicky radostný a přesný výkon na překážkách. Co však čert nechtěl, zradily nás stoly. Pes neviděl nenápadný omšelý kužel a před sebou zahlédl pouze jeden stůl. I přes mé povely prováděl dokola vysílačku na jeden stůl, o kterém věděl. Nemožnost tréninku před závodem nás tedy stála obě dvě dovednosti (k RH-TB i k RH-FLB). A díky nesplněným dovednostem, nesplnil letos na Intercupu ani jeden limit.
Mé ponaučení ze závodu je jasné. Terény jsme zvládl pes hezky, ale né dle měřítek sportu. A dovednosti musíme ještě pořádně dotrénovat.