Text Size
Etologie

Etologie psa

Etologie psa

Význam a oblasti etologie, získané a vrozené chování, Hauserovská teorie, kotcový syndrom, vtiskávání, Instinkt (pohybové koordinace, klíčový podnět, práh podnětu), porušování instinktů, motivace, samovolné jednání, náhradní podnět.

Etologie - je nauka o životních projevech a chování zvířat. Pes patří do rodu šelem psovitých (Canis). Příslušníci tohoto rodu žijí v poměrně složitě organizovaných společenstvech - smečkách, a proto mají velmi výrazné sociální cítění. Vztahy uvnitř smečky se řídí určitými pravidly, hierarchie a postavení jednotlivých členů je pevně stanoveno a je potvrzováno a upevňováno pomocí rituálů.

Celý článek...

Etogram psa

Obranné chování (útěková vzdálenost, kritická hranice, obranná reakce a hrozba, pseudoagresivní chování), lovecké chování (lov malé a velké kořisti), potravní chování, močení a kálení, sexuální chování.

Etogram psa - představuje souhrn funkčních okruhů vrozeného chování psa. Etogram psa je souhrnný popis tzv. inventáře vrozeného chování.

Etogram je souhrnný popis vrozeného chování (instinktů) s přihlédnutím k dědičným predispozicím (zděděným) a vlivům prostředí. Mezi nejdůležitější okruhy patří: lovecké chování, obranné chování, sexuální chování a sociální chování.

Celý článek...

Sociální chování

Význam v praxi, teritorialita, individuální vzdálenost , distanční a kontaktní typy, fetalizace, maximální vzdálenost , magnetický efekt, akcelerace, hierarchie, agresivní chování, imponování, podřízenost.

Sociální chování

- je chování v rámci organizovaného společenství – smečky (smíšené smečky, psi a člověk). Sociální chování se projevuje v hájení teritoria, udržování individuální vzdálenosti, maximální vzdálenosti, udržování hierarchie, v projevech agresivity, v podřízenosti, v přátelském i neutrálním chování.

 

Celý článek...

Hry a získané chování

Typy her, mateřské a rodičovské chování, vývoj sociálního chování , vtiskávání a jeho fáze, facilitace, instinktivní atrofie, habituace, vyhasínání podnětu, zvyšování a snižování podnětového prahu v praxi, latentní učení.

Hra je nejvýraznějším projevem štěněčího nezralého věku sloužící k dozrávání instinktivního chování, jeho doplňování a k učení.

Celý článek...

Etologie psů

Základy etologie by měli být alfou vzdělání každého psovoda. Proto zveřejňujeme alespoň stručné informace:

1Etologie - studuje chování a životní projevy zvířat v jejich přirozeném prostředí. U domestikovaných zvířat prostředí nemusí být původní.

2Etogram - je souhrnný popis vrozeného chování s přihlédnutím k dědičným predispozicím a vlivům prostředí.

3Hry a získané chování - u štěňat má hra zejména význam jako příprava a trénink na běžné činnosti, zatímco dospělí psi mají zájem jen o určité hry a za určitých okolností.

4Sociální chování - je chování v rámci organizovaného společenství – smečky...