Text Size
Knihovna Zákony a kynologie

Do EU od července 2011 jen s čipy

Do EU od července 2011 jen s čipy. A další náležitosti, které je potřeba splnit pro vycestování se psem do zahraničí jsou vypsány v následujícím souboru PDf.

Čti více

Zákon 246/1992 Sb.na ochranu zvířat proti týrání

 

Zákon č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání se mění, dne 1.10.2008 nabývá účinnosti zákon č. 312/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOZ), zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“).

Zákon České národní rady č. 246/1992 Sb.na ochranu zvířat proti týrání, novelizovaný Zákonem ČNR č. 162/1993 Sb.

Celý článek...

Zákon 449/2001 Sb. o myslivosti

 

Zákon č. 449/2001 Sb. o myslivosti
ze dne 27. listopadu 2001,
ve znění zákona č. 320/2002 Sb.
a zákona č. 59/2003 Sb.

 

Celý článek...