Metodika sutinového vyhledávání

Metodika je určena pro odbornou přípravu a instruktáž složek integrovaného záchranného systému (dále jen „IZS“) a kynologických specialistů určených pro zásah při vyhledávání zasypaných či zavalených osob ve zřícených budovách a objektech podobného charakteru.

Čti více