Text Size
Knihovna Zákony, pokyny, metodiky

Katalogový soubor typové činnosti

 

Typová činnost složek IZS při společném zásahu při záchraně pohřešovaných osob - pátrací akce v terénu.
Zpracovatel listu je Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky.

Čti více

Metodika sutinového vyhledávání

Metodika je určena pro odbornou přípravu a instruktáž složek integrovaného záchranného systému (dále jen „IZS“) a kynologických specialistů určených pro zásah při vyhledávání zasypaných či zavalených osob ve zřícených budovách a objektech podobného charakteru.

Čti více

Zákon 239/2000 Sb. o IZS

ZÁKON ze dne 28. června 2000 o integrovaném záchranném systému
Tento zákon vymezuje integrovaný záchranný systém, stanoví složky integrovaného
záchranného systému a jejich působnost, pokud tak nestanoví zvláštní právní předpis, působnost a
pravomoc státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků, práva a povinnosti právnických a
fyzických osob při přípravě na mimořádné události a při záchranných a likvidačních pracích a při
ochraně obyvatelstva před a po dobu vyhlášení stavu nebezpečí, nouzového stavu, stavu ohrožení
státu a válečného stavu (dále jen "krizové stavy").

Celý článek...

Právo

Právo
Právo je soubor platných právních norem, tj. příkazů, zákazů a dovolení (obecně pravidel), které jsou vydané a uznané státem. Těmito normami se řídí pravidla lidského soužití. Dodržování práva a právního řádu je vynucováno státem.

Subjektivní právo - soubor oprávnění - dovolené chování subjektu práva. Právní možnosti chovat se určitým způsobem.
Objektivní právo - je soubor obecně závazných pravidel chování. Vyjadřuje co je a co není právní. Písemná vyjádření subjektivního práva. Stanovuje pravidla chování a sankce za porušení. Objektivní právo se dělí na hmotné a procesní právo
Pozitivní právo - je nedokonalé kvůli ostrému rozlišení práva a morálky.
Přirozené právo - Bůh nebo příroda jsou hlavními původci práva. Dnes se vnímá jako teorie o lidských právech.

Celý článek...