Text Size
Knihovna Odborné práce Pátrání po pohřešovaných osobách

Odborné práce.

Téma analytické studie je zaměřeno na veřejně přístupné informace, které se týkají pátrání po pohřešovaných osobách na území České republiky. Tento typ činnosti spadá do kompetence Policie České republiky (dále PČR), kdy efektivní sdílení informací a spolupráce s veřejností, médii a ostatními složkami integrovaného záchranného systému (dále IZS) může výrazně zvýšit pravděpodobnost včasného nalezení pohřešované osoby.
Záměrem je optimalizace informačního procesu, informačních zdrojů, řízení toků informací a sdílení znalostí využitelných veliteli zásahů, příslušníky PČR i dalších složek IZS. Zmíníme i některé případy z nedávné minulosti, kdy nevyužití například speciálně vycvičených záchranných psů mohlo vést ke zbytečným ztrátám na životech.
V závěru se zaměříme na databázi pohřešovaných osob, která je základním bodem pro sdílení informací a možné analýzy proběhlých pátracích akcí.

Čti více

Cílem práce je ověření významu psa pro Integrovaný záchranný systém (IZS). Práce se zabývá především prací dobrovolných záchranných kynologů, dále její organizací, zkoumá, zda je plně funkční spolupráce mezi dobrovolnými atestovanými kynology a složkami IZS a snaží se navrhnout možné řešení této situace.

Čti více

Výsledkem této studie by mělo být zefektivnění plošného pátrání na území ČR a stabilního začlenění specializovaných záchranných týmů při této činnosti.
Jednotlivé organizace se seznámí s aktuálními informacemi v této oblasti a budou moci aplikovat zjištěné závěry ve své činnosti.
V celkovém pohledu by tato studie měla vést i ke zvýšení prestiže a profesionality  jednotlivých zasahujících složek a ke zlepšení spolupráce PČR s nestátními neziskovými organizacemi.

Čti více

Tato práce se zabývá jednotlivými záchrannými složkami a organizacemi v oboru záchranné kynologie. Cílem práce je seznámit veřejnost se systémem a vlastní prací jednotlivých složek a organizací. Dalším cílem absolventské práce je poukázat na vlastní přípravu kynologů-záchranářů, na jejich připravenost  a na jejich celkové vzdělávání v tomto oboru. Součástí práce je i návrh na sjednocení základních a rozšířených požadavků na psovody a psy, kteří prochází nelehkým výcvikem a po splnění atestace se zařadí do systému IZS.

Čti více

Svou práci autor zaměřil na problematiku poskytování mezinárodní pomoci při řešení mimořádných událostí ze strany České republiky.
Po objasnění  legislativní podpory poskytování  mezinárodní pomoci, formou záchranářské,  i humanitární,  se autor snažil přehledně objasnit formy pomoci a její organizaci, a to jak ze strany oficiálních vládních institucí, tak i ze strany samotných členů týmu.

Čti více

Pátrání po pohřešovaných osobách

Téma analytické studie je zaměřeno na veřejně přístupné informace, které se týkají pátrání po pohřešovaných osobách na území České republiky. Tento typ činnosti spadá do kompetence Policie České republiky (dále PČR), kdy efektivní sdílení informací a spolupráce s veřejností, médii a ostatními složkami integrovaného záchranného systému (dále IZS) může výrazně zvýšit pravděpodobnost včasného nalezení pohřešované osoby.
Záměrem je optimalizace informačního procesu, informačních zdrojů, řízení toků informací a sdílení znalostí využitelných veliteli zásahů, příslušníky PČR i dalších složek IZS. Zmíníme i některé případy z nedávné minulosti, kdy nevyužití například speciálně vycvičených záchranných psů mohlo vést ke zbytečným ztrátám na životech.
V závěru se zaměříme na databázi pohřešovaných osob, která je základním bodem pro sdílení informací a možné analýzy proběhlých pátracích akcí.

Čti více