Text Size
Knihovna Odborné práce

Odborné práce

Pátrání po pohřešovaných osobách

Téma analytické studie je zaměřeno na veřejně přístupné informace, které se týkají pátrání po pohřešovaných osobách na území České republiky. Tento typ činnosti spadá do kompetence Policie České republiky (dále PČR), kdy efektivní sdílení informací a spolupráce s veřejností, médii a ostatními složkami integrovaného záchranného systému (dále IZS) může výrazně zvýšit pravděpodobnost včasného nalezení pohřešované osoby.
Záměrem je optimalizace informačního procesu, informačních zdrojů, řízení toků informací a sdílení znalostí využitelných veliteli zásahů, příslušníky PČR i dalších složek IZS. Zmíníme i některé případy z nedávné minulosti, kdy nevyužití například speciálně vycvičených záchranných psů mohlo vést ke zbytečným ztrátám na životech.
V závěru se zaměříme na databázi pohřešovaných osob, která je základním bodem pro sdílení informací a možné analýzy proběhlých pátracích akcí.

Čti více

Postup kynologa záchranáře pro IZS

Tato práce se zabývá jednotlivými záchrannými složkami a organizacemi v oboru záchranné kynologie. Cílem práce je seznámit veřejnost se systémem a vlastní prací jednotlivých složek a organizací. Dalším cílem absolventské práce je poukázat na vlastní přípravu kynologů-záchranářů, na jejich připravenost  a na jejich celkové vzdělávání v tomto oboru. Součástí práce je i návrh na sjednocení základních a rozšířených požadavků na psovody a psy, kteří prochází nelehkým výcvikem a po splnění atestace se zařadí do systému IZS.

Čti více

Search And Rescue CZ

Výsledkem této studie by mělo být zefektivnění plošného pátrání na území ČR a stabilního začlenění specializovaných záchranných týmů při této činnosti.
Jednotlivé organizace se seznámí s aktuálními informacemi v této oblasti a budou moci aplikovat zjištěné závěry ve své činnosti.
V celkovém pohledu by tato studie měla vést i ke zvýšení prestiže a profesionality  jednotlivých zasahujících složek a ke zlepšení spolupráce PČR s nestátními neziskovými organizacemi.

Čti více

Pes jako významná součást IZS

Cílem práce je ověření významu psa pro Integrovaný záchranný systém (IZS). Práce se zabývá především prací dobrovolných záchranných kynologů, dále její organizací, zkoumá, zda je plně funkční spolupráce mezi dobrovolnými atestovanými kynology a složkami IZS a snaží se navrhnout možné řešení této situace.

Čti více

Pozitivní metody ve výchově psa

Poslední dobou kynologie prošla významnou změnou ve výchově a výcviku psů, a to díky využití pozitivní motivace, kterou lze uplatnit téměř na každého živočicha. Ve své práci se autorka zaměřuje na to, jakým způsobem k učení zvířat dochází a jaký způsob je pro účel kynologie nejefektivnější. K modifikaci chování prostřednictvím pozitivní motivace je výhradně využíváno pozitivního posílení, jednoho ze čtyř Skinnerových operantů.

Čti více

Více článků...

Strana 1 z 2

Začátek
Předchozí
1